Tất tần tật các Động Từ, Cụm Động Từ thường gặp trong tiếng Anh dành cho người mất gốc

Tất tần tật các Động Từ, Cụm Động Từ thường gặp trong tiếng Anh dành cho người mất gốc

5,785 lượt xem

Từ vựng tiếng Anh được chia làm nhiều loại khác nhau, nhưng cơ bản có 3 loại chính và cũng là 3 loại chiếm đại đa số trong cuốn từ điển Anh - Việt là: động từ, danh từ, và tính từ. Ở bài viết trước, Khosachvn đã chia sẻ 500 tính từ tiếng Anh thông dụng, chuyên mục ngữ pháp tiếng Anh lần này tiếp tục với các động từ thường gặp trong tiếng Anh, mà cụ thể là 100 động từ thường gặp nhất trong tiếng Anh.

Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói một câu đúng. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể làm đúng hàng trăm câu. Nếu bạn biết 100 Cụm Từ, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu câu đúng mà bạn có thể nói. Cuối cùng, khi bạn biết chỉ 1000 Cụm từ thôi, bạn sẽ gần như là một người nói Tiếng Anh bản địa.

CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH

Động từ trong tiếng Anh

A

ask: hỏi

B

become: trở thành

Be: là

bend /bend/ cúi xuống

C

cry /krai/ khóc

cook /kuk/ nấu

crouch /kautʃ/ né, núp

carry /’kæri/ mang, vác

crawl /krɔ:l/ bò, trườn

come: đến

D

dive /daiv/ nhảy lao đầu xuống nước, lặn

do: làm

F

feel: cảm

fish /fiʃ/ câu cá

find: tìm thấy

G

get: được

go: đi

give: cho

H

hist /hit/ đánh

hammer /’hæmə/ đóng, nện

have: có

J

jump /dʤʌmp/ nhảy, giật mình

K

know: biết

kneel /ni:l/ quỳ

knit /nit/ đan

L

lift /lift/ nâng lên, nhấc lên

lean /li:n/ dựa, tựa, chống

laugh /lɑ:f/ cười

leave: rời khỏi

listen /’lisn/ nghe

look: nhìn

M

mean: nghĩa là

make: làm

N

need: cần

P

push /puʃ/ đẩy

pull /pul/ kéo

put: đặt

R

run /rʌn/ chạy

S

sit down: ngồi xuống

stand up: đứng lên

swim /swim/ bơi

say: nói

see: thấy

seem: hình như

show: hiển thị

T

tiptoe /’tiptou/ đi nhón chân

throw /θrou/ ném, vứt, quăng

teach /ti:tʃ/ dạy, dạy học

take: lấy

think: nghĩ

Tell: nói

U

use: dùng

W

walk /wɔ:k/ đi bộ

write /rait/ viết

work: làm việc

want: muốn

 

Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

cụm động từ

Cụm động từ trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là sự kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của cụm động từ rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó.

A
account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến
ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out : cho ai vào/ ra

advance in : tấn tới
advance on : trình bày
advance to : tiến đến
agree on something : đồng ý với điều gì
agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
answer to : hợp với
answer for : chịu trách nhiệm về
attend on(upon): hầu hạ
attend to : chú ý

B

to be over: qua rồi
to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm ǵì
to bear up= to confirm : xác nhận
to bear out: chịu đựng
to blow out : thổi tắt
blow down: thổi đổ
blow over: thổi qua
to break away= to run away :chạy trốn
break down : hỏng hóc, suy nhược, ̣a khóc
break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang
break up: chia tay , giải tán
break off: tan vỡ một mối quan hệ
to bring about: mang đến, mang lại( = result in)
brinn down = to land : hạ xuống
bring out : xuất bản
bring up : nuôi dưỡng ( danh từ là up bringing)
bring off : thành công, ẵm giải
to burn away : tắt dần
burn out: cháy trụi

back up : ủng hộ, nâng đỡ
bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới
become of : xảy ra cho
begin with : bắt đầu bằng
begin at : khởi sự từ
believe in : tin cẩn, tin có
belong to : thuộc về
bet on : đánh cuộc vào

C
call for: mời gọi, yêu cầu
call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
call on/ call in at sb’s house : ghé thăm nhà ai
call off = put off = cancel: hủy bỏ

care for :thích, săn sóc
catch up with : bắt kịp
chance upon : tình cờ gặp
close with : tới gần
close about : vây lấy
come to : lên tới
consign to : giao phó cho
cry for :khóc đ̣i
cry for something : kêu đói
cry for the moon : đ̣i cái ko thể
cry with joy : khóc vì vui
cut something into : cắt vật gì thành
cut into : nói vào, xen vào

Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai
Call at : ghé thăm
Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
Call off = put off =cacel : huỷ bỏ
Call for : yêu cầu, mời gọi

Care about: quan tâm, để ý tới
Care for : muốn, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of)

Carry away : mang đi , phân phát
Carry on = go on : tiếp tục
Carry out: tiến hành , thực hiện
Carry off = bring off : ẵm giải

Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp
Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp ai , cái gì

Chew over = think over : nghĩ kĩ

Check in / out : làm thủ tục ra / vào
Check up : kiểm tra sức khoẻ

Clean out : dọn sạch , lấy đi hết
Clean up : dọn gọn gàng

Clear away : , lấy đi , mang đi
Clear up : làm sáng tỏ

Close down : phá sản , đóng cửa nhà máy
Close in : tiến tới
Close up: xích lại gần nhau

Come over/ round = visit: thăm
Come round : hồi tỉnh
Come down: sụp đổ ( =collapse )
Come down to : là do
Come up : đề cập đến , nhô lên , nhú lên
Come up with : nảy ra, loé lên
Come up against : đương đầu, đối mặt
Come out : xuất bản
Come out with : tung ra sản phẩm
Come about = happen: xảy ra
Come across : tình cờ gặp
Come apart : vỡ vụn
Come along / on with : hoà hợp , tiến triển
Come into : thừa kế
Come off : thành công, long ,bong ra

Count on SB for ST : trông cậy vào ai

Cut back on / cut down on : cắt giảm ( chi tiêu)
Cut in : cắt ngang = interrupt
Cut ST out off ST : cắt cái ǵì rời khỏi cái gì
Cut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ
Cut up : chia nhỏ
Cross out : gạch đi, xoá đi

D

delight in :thích thú về
depart from : bỏ, sửa đổi
do with : chịu đựng
do for a thing : kiếm ra một vật

Die away / die down : giảm đi , dịu đi ( về cường độ )
Die out / die off; tuyệt chủng
Die for : thèm gì đến chết
Die of : chết vì bệnh gì

Do away with : bãi bỏ, bãi miễn
Do up = decorate: trang trí
Do with : làm được gì nhờ có
Do without : làm đc gì mà không cần

Draw back : rút lui

Drive at : ngụ ý, ám chỉ

Drop in at SB’s house: ghé thăm nhà ai
Drop off : buồn ngủ
Drop out of school : bỏ học

E
End up : kết thúc
Eat up : ăn hết
Eat out : ăn ngoài

F
Face up to : đương đầu , đối mặt
Fall back on : trông cậy , dựa vào
Fall in with: mê cái gì ( fall in love with SB : yêu ai đó say đắm )
Fall behind : chậm hơn so với dự định , rớt lại phía sau
Fall through : = put off, cancel: hủy bỏ
Fall off : giảm dần
Fall down : thất bại

Fell up to : cảm thấy đủ sức làm gì
Fill in : điền vào
Fill up with : đổ đầy
Fill out : điền hết , điền sạch
Fill in for : đại diện, thay thế
Find out : tìm ra

G
Get through to sb : liên lạc với ai
Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua = get over
Get into : đi vào, lên ( xe)
Get in: đến, trúng cử
Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành
Get out of = avoid: tránh né
Get down : đi xuống, ghi lại
Get sb down : làm ai thất vọng
Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc ǵì
Get to doing : bắt tay vào làm việc ǵì
Get round…( to doing) : xoay xở , hoàn tất
Get st across : làm cho cái ǵì đc hiểu
Get back : trở lại
Get up : ngủ dậy
Get ahead : vượt trước ai
Get away with : cuỗm theo cái gì
Get over : vượt qua
Get on one’s nerves:làm ai phát điên , chọc tức ai

Give away : cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
Give st back : trả lại
Give in : bỏ cuộc
Give way to : nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai
Give up : từ bỏ
Give out : phân phát , cạn kịêt
Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị)

Go out : đi ra ngoài , lỗi thời
Go out with : hẹn ḥò
Go through : kiểm tra , thực hiện công việc
Go through with : kiên trì bền bỉ
Go for : cố gắng giành đc
Go in for : = take part in: tham gia
Go with : phù hợp
Go without : kiêng nhịn
Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn )
Go off with = give away with : cuỗm theo
Go ahead : tiến lên
Go back on one ‘ s word : không giữ lời
Go down with : mắc bệnh
Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng
Go up : tăng , đi lên , vào đại học
Go into ; lâm vào
Go away : cút đi , đi khỏi
Go round : đủ chia
Go on : tiếp tục

Grow out of : lớn vượt khỏi
Grow up: trưởng thành
H
Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,)
Hand in : giao nộp ( bài , tội phạm )
Hand back : giao lại
Hand over: trao trả quyền lực
Hand out : phân phát(= give out)

Hang round : lảng vảng
Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại )
Hang up ( off) : cúp máy
Hang out : treo ra ngoài
Hold on: cầm máy
Hold back : kiềm chế
Hold up : cản trở / trấn lột

J
Jump at a chance /an opportunity chộp lấy cơ hội
Jump at a conclusion : vội kết luận
Jump at an order : vội vàng nhận lời
Jump for joy : nhảy lên vì sung sướng
Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra)

K
Keep away from = keep off : tránh xa
Keep out of : ngăn cản
Keep sb back from : ngăn cản ai không làm ǵì
Keep sb from = stop sb from: khiến ai ngừng điều gì đó
Keep sb together : gắn bó
Keep up : giữ lại , duy trì
Keep up with : theo kip ai
Keep on = keep ving : cứ tiếp tục làm gì

Knock down = pull down : kéo đổ , sụp đổ, san bằng
Knock out : hạ gục ai

L
Lay down : ban hành , hạ vũ khí
Lay out : sắp xếp, lập dàn ý
Leave sb off = to dismiss sb: cho ai nghỉ việc
Leave out = get rid of: rời bỏ, từ bỏ

Let sb down : làm ai thất vọng
Let sb in / out : cho ai vào / ra , phóng thích ai
Let sb off : tha bổng cho ai

Lie down : nằm nghỉ

Live up to: sống xứng đáng với
Live on : sống dựa vào

Lock up: khóa chặt ai

Look after : chăm sóc
Look at ; quan sát
Look back on: nhớ lại hồi tưởng
Look round : quay lại nh́n
Look for: t́m kiếm
Look forward to ving: mong đợi , mong chờ
Look in on : ghé thăm
Look up : tra cúư ( từ điển, số điện thoại )
Look into : xem xét , nghiên cứu
Look on : đứng nhìn thờ ơ
Look out : coi chừng
Look out for : cảnh giác với
Look over : kiểm tra
Look up to : tôn trọng
Look dowm on : coi thường

M

Make up : trang điểm, bịa chuyện
Make out : phân biệt
Make up for : đền bù, hoà giải với ai
Make the way to : tìm đường đến

Mix out :trộn lẫn , lộn xộn

Miss out : bỏ lỡ

Move away: bỏ đi, ra đi
Move out : chuyển đi
Move in: chuyển đến

O
Order SB about ST: sai ai làm gì
Owe st to sb : có được gì nhờ ai

P
Pass away = to die: chết
Pass by : – go past : đi ngang qua , trôi qua
Pass on to = hand down to : truyền lại
Pass out = to faint : ngất

Pay sb back : trả nợ ai
Pay up the dept : trả hết nợ nần

Point out : chỉ ra

Pull back : rút lui
Pull down = to knock down : kéo đổ , san bằng
Pull in to :vào( nhà ga )
Pull st out : lấy cái ǵì ra
Pull over at : đỗ xe

Put st aside : cất đi , để dành
Put st away : cất đi
Put through to sb : liên lạc với ai
Put down : hạ xuống
Put down to : lí do của
Put on : mặc vào ; tăng cân
Put up : dựng lên , tăng giá
Put up with : tha thứ, chịu đựng
Put up for : xin ai ngủ nhờ
Put out : dập tắt
Put st/ sb out : đưa ai / cái gì ra ngoài
Put off : trì hoãn

R
Run after : truy đuổi
Run away/ off from : chạy trốn
Run out (of) : cạn kiệt
Run over : đè chết
Run back : quay trở lại
Run down : cắt giảm , ngừng phục vụ
Run into : tình cờ gặp, đâm xô , lâm vào

Ring after : gọi lại sau
Ring off : tắt máy ( điện thoại )

S
Save up : để giành

See about = see to : quan tâm , để ý
See sb off : tạm biệt
See sb though : nhận ra bản chất của ai
Send for: yêu cầu , mời gọi
Send to: đưa ai vào ( bệnh viện , nhà tù
Send back : trả lại

Set out / off : khởi hành , bắt đầu
Set in: bắt đầu ( dùng cho thời tiết)
Set up :dựng lên
Set sb back: ngăn cản ai

Settle down : an cư lập nghiệp

Show off: khoe khoang , khoác lác
Show up :đến tới

Shop round : mua bán loanh quanh

Shut down : sập tiệm , phá sản
Shut up : ngậm miệng lại

Sit round : ngồi nhàn rỗi
Sit up for : chờ ai cho tới tận khuya

Slown down : chậm lại

Stand by: ủng hộ ai
Stand out : nổi bật
Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung
Stand in for : thế chỗ của ai

Stay away from : tránh xa
Stay behind: ở lại
Stay up : đi ngủ muộn
Stay on at: ở lại trường để học thêm

T

Take away from : lấy đi, làm nguôi đi
Take after : giống ai như đúc
Take sb / st back to : đem trả lại
Take down : lấy xuống
Mistake sb for sb else : nhầm ai với ai
Take in : lừa gạt ai , hiểu
Take on : tuyển thêm , lấy thêm người
Take off : cất cánh , cởi tháo bỏ cái gì
Take over : giành quyền kiểm soát
Take up : đảm nhận, chiếm giữ (không gian)
Take to : yêu thích

Talk sb into st : thuyết phục ai
Talk sb out of : cản trở ai

Throw away : ném đi , vứt hẳn đi
Throw out: vứt đi, tống cổ ai

Tie down : ràng buộc
Tie in with : buộc chặt

Tell off : mắng mỏ

Try on: thử ( quần áo )
Try out : thử…( máy móc )

Turn away= turn down: từ chối
Turn into : chuyển thành
Turn out: hoá ra là
Turn on / off: mở, tắt
Turn up / down : vặn to , nhỏ ( âm lượng )
Turn up: xuất hịên , đến tới
Turn in: đi ngủ

U

Use up : sử dụng hết ,cạn kiệt

urge sb into/ out of : thuyết phục ai làm ǵì/không làm gì

W
Wait for : đợi
Wait up for: đợi ai đến tận khuya

Watch out /over: coi chừng, cẩn thận

Wear off : mất tác dụng , biến mất , nhạt dần
Wear sb out: khiến ai đó kiệt sức

Work off : loại bỏ
Work out: tìm ra cách giải quyết
Work up : làm khuấy động

Write down : viết vào

 Trên đây là các động từ, cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh. Hi vọng với vốn từ vựng trên, bạn có thể hiểu cơ bản 50 câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản đầu đời.

 Khosachvn chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

 

Bài trước
Bài tiếp

Bình luận

Mua sách online siêu khuyến mãi, tại sao không?

Là đối tác chiến lượt với các kho sách online, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mã giảm giá tới 70% khi mua online.