Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

5,364 lượt xem

30 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 1.

 

Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021:

 

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

 

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

 

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

 

III. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

 

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo:

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực:

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

 

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

 

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: (1 điểm)

 

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

 

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

 

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

 

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào chỗ chấm:

 

....+ 5 = 2 + 5

 

10 + ... = 2 + 8

 

7 - ....= 0

 

7 - 5 = ....

 

Bài 3: (2 điểm) Tính:

 

8 - 4 + 3 = ……..

 

10 – 6 - 2 = ……

 

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1

 

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

 

7 + 1 …. 8

 

6 - 4 … 2 + 5

 

4 …. 6 - 4

 

7 + 0 ... 5 - 0

 

Bài 5: (2 điểm)

 

a) Có: 8 con chim

 

Bay đi: 3 con chim

 

Còn lại: ... con chim?

 

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

 

Đề thi học kì 1 lớp 1

 

Bài 6: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

 

8 =4

9 =10

 

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?

 

… tam giác ... hình vuông

 

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

 

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

 

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

 

A. 1

 

B. 0

 

C. 5

 

D. 6

 

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

 

A. 5

 

B. 8

 

C.7

 

D. 10

 

Câu 3. Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 =

 

A. 6

 

B. 7

 

C. 8

 

D. 5

 

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào chỗ chấm:

 

A. >

 

B. <

 

C. =

 

Câu 5. Đúng hay sai: 9 - 1 +1 = 9

 

A. Đúng

 

B. Sai

 

Câu 6. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3+ ....

 

A. 3

 

B. 5

 

C. 2

 

D. 6

 

Câu 7. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., 9. là:

 

A. 5

 

B. 6

 

C. 7

 

D. 8

 

Câu 8. Chị có: 6 bông hoa

 

Em: 3 bông hoa

 

Cả hai chị em có: … bông hoa?

 

A. 4

 

B. 5

 

C. 9

 

D. 3

 

Câu 9.

 

Có: 8 quả chanh

 

Ăn: 2 quả chanh

 

Còn: …quả chanh?

 

A. 5

 

B. 6

 

C. 4

 

D. 3

 

Câu 10. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

 

A. 6

 

B. 5

 

C. 8

 

B. Phần tự luận (5 điểm)

 

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

 

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

 

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

 

6 + 1 + 1= …

 

5 + 2 + 1= …

 

10 – 3 + 3 =…

 

Bài 3: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

 

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

 

Bài 4:(1 điểm)

 

Hình bên có:

 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

 

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

 

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

 

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1: a. Đọc các số:

 

5: .................................................

 

4:...............................................

 

7:..................................................

 

9...............................................

 

b. Điền vào chỗ trống

 

3 + …… = 8

 

10 - ……. = 4

 

2 + ……. = 9

 

…… + 2 = 10

 

Bài 2: Dấu điền vào ô trống: 3 + 4 ... 9 + 0

 

a. > ;

 

b. < ;

 

c. =

 

Bài 3: Số điền vào chỗ chấm: 3; 4; 5……; …….; 8; 9; 10.

 

a. 6;

 

b. 6; 7

 

c. 7

 

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

 

a) Hình bên có 3 hình tam giác...

 

b) Hình bên có 1 hình vuông....

 

Bài 5: Điền số vào ô trống:

 

5 + ....= 7

 

9 -.... = 5

 

3 + ....= 8

 

..... - 2 = 6

 

Bài 6: Tính:

 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

 

Bài 7: Viết các số 7; 4; 9; 5; 8

 

a. Theo theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………..

 

b. Theo theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………....………

 

Bài 8: Viết phép tính thích hợp (1 điểm)

 

Có: 7 bông hoa

 

Thêm: 3 bông hoa

 

Có tất cả: …..bông hoa?

 

....................................................................

 

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

 

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

16 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

13 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 Tải Nhiều

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22

50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

 

III. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học - Đề 3

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng - Đề 3

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng

Các em có thể tự luyện thêm: 50 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

 

Trên đây khosachvn.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, khosachvn xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 mà khosachvn tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Bài trước
Bài tiếp

Bình luận

Mua sách online siêu khuyến mãi, tại sao không?

Là đối tác chiến lượt với các kho sách online, chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mã giảm giá tới 70% khi mua online.